Menu

Kontakt/Polityka Prywatności

  Hotel Dom Marynarza


Al.Marszałka Piłsudskiego 1
81-406 Gdynia
NIP: 586-010-90-41
Tel: (48 58) 622 00 25-6
Fax: (48 58) 622 00 27

Kom: 600 182 124
e-mail: hotel@dommarynarza.pl
www.dommarynarza.pl

 

Właściciel:
POL-LEVANT Linie Żeglugowe Sp. z o.o.
Al.Marszałka Piłsudskiego 1
81-406 Gdynia
NIP: 586-010-90-41
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000045161, REGON: 190233308

 

Numer konta ING BANK ŚLĄSKI S.A. PLN

PL04 1050 1764 1000 0090 8060 2312

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

POL-LEVANT Linie Żeglugowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni pod adresem:

Al. Marszałka Piłsudskiego 1, 81-406 Gdynia (dalej DOM MARYNARZA).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to adres e-mail: IOD@pol-levant.com.pl

 

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa, gwarantując tym samym bezpieczeństwo przetwarzania.

DOM MARYNARZA może przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować umowy na świadczenie usług i dostawy towarów, które zamówiłeś;
 • promować działalność Domu Marynarza na stronie www oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (do tego celu musimy mieć Twoją zgodę);
 • zapewniać bezpieczeństwo osób i mienia;
 • prowadzić dokumentację księgową wszystkich transakcji finansowych;
 • tworzyć raporty, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony www co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

W jakim zakresie DOM MARYNARZA może przetwarzać Twoje dane?

Imię, nazwisko i adres; telefon kontaktowy; adres e-mail; dane Twojej firmy w tym numer NIP i REGON; imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru usługi lub towaru; Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności; IP komputera, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu); dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub tradycyjnej oraz które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej lub osobistej z naszym pracownikiem; dane elektroniczne pozostawione przez Ciebie na powierzonym nam do naprawy sprzęcie komputerowym; Twój podpis; udzielone przez Ciebie zgody.

Na jakiej podstawie DOM MARYNARZA przetwarza Twoje dane?

 • prawnie uzasadniony interes spółki;
 • Twoje pisemne zgody na przetwarzanie.

Jak długo DOM MARYNARZA przetwarza Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest wymagane przez stosowne przepisy prawa. Dane osobowe wykorzystywane w pozostałych celach przechowywać będziemy przez okres 10 lat od Twojego ostatniego kontaktu lub wygaśnięcia innych terminów wynikających z przepisów prawa.

Komu DOM MARYNARZA przekazuje Twoje dane?

Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane - jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki. Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie czterem grupom:

 • osobom upoważnionym przez Dom Marynarza - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych;
 • innym odbiorcom np. Urząd Skarbowy, ZUS, dostawcom usług pocztowo-kurierskich i innym uprawnionym podmiotom;
 • Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in.USA) w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych, służących do zanonimizowanego śledzenia zachowań użytkowników na naszej stronie www, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat. DOM Marynarza może wykorzystywać formularze Google jako narzędzie do zbierania prostych danych. Dom Marynarza może przekazywać Twoje dane do serwisu Facebook lub podobnych wyłącznie na podstawie Twojej pisemnej i dobrowolnej zgody.

Twoje uprawnienia

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych do innego administratora danych;
 • masz także prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa.

 

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy Cię odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.

 

Strony internetowe - odee.pl

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.